Solution to problem 87-6* : The entropy of a Poisson distribution

J. Boersma

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2068 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Solution to problem 87-6* : The entropy of a Poisson distribution'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Rekenkunde