Solution to problem 87-6* : The entropy of a Poisson distribution

J. Boersma

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelpeer review

  2011 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  No abstract.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)314-317
  Aantal pagina's4
  TijdschriftSIAM Review
  Volume30
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1988

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Solution to problem 87-6* : The entropy of a Poisson distribution'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit