Solution to problem 87-6* : The entropy of a Poisson distribution

J. Boersma

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2074 Downloads (Pure)

Samenvatting

No abstract.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)314-317
Aantal pagina's4
TijdschriftSIAM Review
Volume30
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 1988

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Solution to problem 87-6* : The entropy of a Poisson distribution'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit