Solution to Problem 6651 [1991,169] - A finite radius of convergence

O.P. Lossers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)961-963
TijdschriftAmerican Mathematical Monthly
Volume99
Nummer van het tijdschrift10
StatusGepubliceerd - 1992

Citeer dit