Solution to Problem 65-7*: Solution to an integral equation

C.J. Bouwkamp

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

92 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Solution to Problem 65-7*: Solution to an integral equation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Rekenkunde