Solution to problem 6492 [1985, 217] - differentiation is sometimes an art

O.P. Lossers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Solution to problem 6492 [1985, 217] - differentiation is sometimes an art'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine and Dentistry