Solution to problem 6484 [1985, 62] - an irrationality criterion

O.P. Lossers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Samenvatting

No abstract.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)307-308
Aantal pagina's2
TijdschriftAmerican Mathematical Monthly
Volume93
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 1986

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Solution to problem 6484 [1985, 62] - an irrationality criterion'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit