Solution to Problem 64-6*: Gravitational attraction

C.J. Bouwkamp

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

43 Downloads (Pure)

Samenvatting

No abstract.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)562-564
TijdschriftSIAM Review
Volume7
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 1965

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Solution to Problem 64-6*: Gravitational attraction'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit