Solution to Problem 64-1: An asymptotic expansion

J.H. van Lint

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

80 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)383-384
Aantal pagina's2
TijdschriftSIAM Review
Volume8
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 1966

Citeer dit