Solution to Problem 63-7 : On commutative rotations

K.A. Post

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

40 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Solution to Problem 63-7 : On commutative rotations'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Material Science

Earth and Planetary Sciences