Solution to Problem 63-6 : Asymptotic distribution of lattice points in a random rectangle

N.G. Bruijn, de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

89 Downloads (Pure)

Samenvatting

No abstract.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)274-276
Aantal pagina's3
TijdschriftSIAM Review
Volume7
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 1965

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Solution to Problem 63-6 : Asymptotic distribution of lattice points in a random rectangle'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit