Solution to Problem 63-14: A resistance problem

C.J. Bouwkamp

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

47 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Solution to Problem 63-14: A resistance problem'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde