Solution to Problem 63-14: A resistance problem

C.J. Bouwkamp

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

46 Downloads (Pure)

Samenvatting

No abstract.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)286-290
TijdschriftSIAM Review
Volume7
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 1965

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Solution to Problem 63-14: A resistance problem'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit