Solution to problem 5936 [1973,1067] - range of a holomorphic function in |z|

O.P. Lossers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Samenvatting

No abstract.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)185-185
Aantal pagina's1
TijdschriftAmerican Mathematical Monthly
Volume82
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 1975

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Solution to problem 5936 [1973,1067] - range of a holomorphic function in |z|'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit