Solution to Problem 5764 [1970, 1015] - A hyperbolic integral limit

O.P. Lossers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Samenvatting

No abstract.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1146-1147
Aantal pagina's2
TijdschriftAmerican Mathematical Monthly
Volume78
Nummer van het tijdschrift10
StatusGepubliceerd - 1971

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Solution to Problem 5764 [1970, 1015] - A hyperbolic integral limit'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit