Solution to Problem 5595 [1968, 552] - Maximum modulus of derivative of an entire function

J.H. van Lint

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)425-426
Aantal pagina's2
TijdschriftAmerican Mathematical Monthly
Volume76
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 1969

Citeer dit