Solution to Problem 5336 [1965,1030] - A sum over k-tuples

J.H. van Lint

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1025-1026
Aantal pagina's2
TijdschriftAmerican Mathematical Monthly
Volume73
Nummer van het tijdschrift9
StatusGepubliceerd - 1966

Citeer dit