Solution to Problem 5252 [1964,1138] - Complementary sets of integers

O.P. Lossers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

2 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1144-1145
TijdschriftAmerican Mathematical Monthly
Volume72
Nummer van het tijdschrift10
StatusGepubliceerd - 1965

Citeer dit