Solution to Problem 5202 [1964, 561] - A multilinear system of equations

O.P. Lossers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

1 Downloads (Pure)

Samenvatting

No abstract.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)558-559
Aantal pagina's2
TijdschriftAmerican Mathematical Monthly
Volume72
Nummer van het tijdschrift5
StatusGepubliceerd - 1965

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Solution to Problem 5202 [1964, 561] - A multilinear system of equations'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit