Solution to Problem 5195 [1964, 440] - The equation y'''-p(x)y=0

J.H. van Lint

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)433-434
Aantal pagina's2
TijdschriftAmerican Mathematical Monthly
Volume72
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 1965

Citeer dit