Solution to Problem 5156[1963, 1107] - Series of trigonometric functions

P.J. Doelder, de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Samenvatting

No abstract.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1141-1142
Aantal pagina's2
TijdschriftAmerican Mathematical Monthly
Volume71
Nummer van het tijdschrift10
DOI's
StatusGepubliceerd - 1964

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Solution to Problem 5156[1963, 1107] - Series of trigonometric functions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit