Solution to Problem 5094 [1963,444] - Reversible matrices

S.T.M. Ackermans

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Samenvatting

No abstract.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)445-446
Aantal pagina's2
TijdschriftAmerican Mathematical Monthly
Volume71
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 1964

Citeer dit