Solution to Problem 5089 [1963,336] - Limit of a sequence of real functions

J. Boersma

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

  Samenvatting

  No abstract.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)331-332
  Aantal pagina's2
  TijdschriftAmerican Mathematical Monthly
  Volume71
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusGepubliceerd - 1964

  Citeer dit