Solution to Problem 4981 [1961, 673] - A convergent integral

N.G. Bruijn, de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Samenvatting

No abstract.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1013-1014
Aantal pagina's2
TijdschriftAmerican Mathematical Monthly
Volume69
Nummer van het tijdschrift10
StatusGepubliceerd - 1962

Citeer dit