Solution to Problem 4946 [1961, 67] - A summation

J.H. van Lint

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)239-240
Aantal pagina's2
TijdschriftAmerican Mathematical Monthly
Volume69
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 1962

Citeer dit