Solution to Problem 4944 [1961, 67] - Partitions of n

M. Newman, J.H. van Lint

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)175-175
Aantal pagina's1
TijdschriftAmerican Mathematical Monthly
Volume69
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 1962

Citeer dit