Solution to Problem 4943 [1961,67] - Property of a convex set symmetric about the origin

D.J. Newman, K.A. Post

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Samenvatting

No abstract.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)174-175
Aantal pagina's2
TijdschriftAmerican Mathematical Monthly
Volume69
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 1962

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Solution to Problem 4943 [1961,67] - Property of a convex set symmetric about the origin'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit