Solution to Problem 4938 [1960,1933] - Representations with non-integral radix

R.W. McChesney, J.H. van Lint

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Samenvatting

No abstract.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)65-66
Aantal pagina's2
TijdschriftAmerican Mathematical Monthly
Volume69
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 1962

Citeer dit