Solution to Problem 4911 [1960,596] - An extension of Picard's theorem

J.H. van Lint, P. Ungar

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)512-512
Aantal pagina's1
TijdschriftAmerican Mathematical Monthly
Volume68
Nummer van het tijdschrift5
StatusGepubliceerd - 1961

Citeer dit