Solution to problem 350

J.H. van Lint

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

60 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)94-111
TijdschriftNieuw Archief voor Wiskunde
Volume22
StatusGepubliceerd - 1974

Citeer dit