Solution to Problem 11519 [2010,649] - A harmonious sum

W.A.A. Nuij

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

2 Downloads (Pure)

Samenvatting

No abstract.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)431-433
TijdschriftAmerican Mathematical Monthly
Volume119
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit