Solution to Problem 11473 [2009,941] : A series equation

O.P. Lossers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Solution to Problem 11473 [2009,941] : A series equation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde