Solution to Problem 11473 [2009,941] : A series equation

O.P. Lossers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Samenvatting

No abstract.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)560-561
TijdschriftAmerican Mathematical Monthly
Volume118
Nummer van het tijdschrift6
StatusGepubliceerd - 2011

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Solution to Problem 11473 [2009,941] : A series equation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit