Solution to Problem 11445 [2009,548] - A positive sequence

J.C. Linders

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

  2 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  No abstract.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)655-655
  TijdschriftAmerican Mathematical Monthly
  Volume118
  Nummer van het tijdschrift7
  StatusGepubliceerd - 2011

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Solution to Problem 11445 [2009,548] - A positive sequence'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit