Solution to Problem 11338 [2008,71] - A Gamma limit

O.P. Lossers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

2 Downloads (Pure)

Samenvatting

NO ABSTRACT
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)750-
TijdschriftAmerican Mathematical Monthly
Volume116
Nummer van het tijdschrift8
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit