Solution to Problem 11200 [2006,80] - Kronecker-like convergence

O.P. Lossers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Samenvatting

No abstract.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)748-749
TijdschriftAmerican Mathematical Monthly
Volume114
Nummer van het tijdschrift8
StatusGepubliceerd - 2007

Citeer dit