Solution to Problem 11058 [2004,64] - A vanishing infinite sum

O.P. Lossers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)752-753
TijdschriftAmerican Mathematical Monthly
Volume112
Nummer van het tijdschrift8
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit