Solution to Problem 11047 [2003,956] - Modular sequences defined by polynomials

O.P. Lossers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

9 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)751-
TijdschriftAmerican Mathematical Monthly
Volume112
Nummer van het tijdschrift8
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit