Solution to Problem 10490 [1995,930] - A reciprocal summation identity

O.P. Lossers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)588-590
TijdschriftAmerican Mathematical Monthly
Volume106
Nummer van het tijdschrift6
StatusGepubliceerd - 1999

Citeer dit