Solution to Problem 10447 [1995,360] - Self-sorting in tournaments

A.N. Woord, 't

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)976-
TijdschriftAmerican Mathematical Monthly
Volume104
Nummer van het tijdschrift10
StatusGepubliceerd - 1997

Citeer dit