Solution to problem 10446 [1995, 359] - Sums of complex numbers of unit magnitude

A.N. Woord, 't

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Samenvatting

No abstract.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)469-
Aantal pagina's1
TijdschriftAmerican Mathematical Monthly
Volume105
Nummer van het tijdschrift5
StatusGepubliceerd - 1998

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Solution to problem 10446 [1995, 359] - Sums of complex numbers of unit magnitude'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit