Solution to problem 10418 [1994, 1013] - A lower bound on the largest altitude

O.P. Lossers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Samenvatting

No abstract.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)272-273
Aantal pagina's2
TijdschriftAmerican Mathematical Monthly
Volume105
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 1998

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Solution to problem 10418 [1994, 1013] - A lower bound on the largest altitude'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit