Solution to Problem 10211 [1992,361] - A sequence of squares

O.P. Lossers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Samenvatting

No abstract.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)578-579
TijdschriftAmerican Mathematical Monthly
Volume101
Nummer van het tijdschrift6
StatusGepubliceerd - 1994

Citeer dit