Solution to a problem of B. Anicin, involving Bessel functions and elliptic integrals

J. Boersma, M.L. Glasser

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

2 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)18-19
TijdschriftOrthogonal Polynomials and Special Functions Newsletter
Volume8
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - feb. 1998

Citeer dit