Solution of multicomponent Boltzmann Equation based on extended set of observables

S. Savenko, P.J.A.M. Kerkhof

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

  Originele taal-2Engels
  TitelNetherlands Process Technology Symposium
  Plaats van productieNetherlands, Veldhoven
  Pagina'spp.-1
  StatusGepubliceerd - 2007

  Citeer dit