Solute transport in porous media with equilibrium and non-equilibrium multiple-site adsorption : travelling waves

C.J. Duijn, van, P. Knabner

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  55 Citaten (Scopus)

  Samenvatting

  No abstract.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1-49
  TijdschriftJournal für die reine und angewandte Mathematik (Crelle's Journal)
  Volume415
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1991

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Solute transport in porous media with equilibrium and non-equilibrium multiple-site adsorption : travelling waves'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit