Solubilities of CO2, CH4, C2H6, and SO2 in ionic liquids and Selexol from Monte Carlo simulations

Mahinder Ramdin, Qu Chen, Sayee Prasaad Balaji, José Manuel Vicent-Luna, Ariana Torres-Knoop, David Dubbeldam, Sofía Calero, Theo W. de Loos, Thijs J.H. Vlugt

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

25 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Solubilities of CO<sub>2</sub>, CH<sub>4</sub>, C<sub>2</sub>H<sub>6</sub>, and SO<sub>2</sub> in ionic liquids and Selexol from Monte Carlo simulations'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen