Solid-State modification of isotactic polypropylene (iPP) via grafting of styrene. II. Morphology and melt processing

F. Picchioni, J.G.P. Goossens, M. Duin, van

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  13 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Solid-State modification of isotactic polypropylene (iPP) via grafting of styrene. II. Morphology and melt processing'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Engineering en materiaalwetenschappen

  Chemische stoffen