Soldered joints on leaded components : development of a design tool to predict failure during temperature cycle tests

P.M.M. Wolbert, A.C. Brombacher

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

  85 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1791-1797
  TijdschriftMicroelectronics and Reliability : an International Journal and World Abstracting Service
  Volume36
  Nummer van het tijdschrift11-12
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1996

  Citeer dit