Software solutions for combinatorial and high-throughput materials and polymer research

N. Adams, U.S. Schubert

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

25 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Software solutions for combinatorial and high-throughput materials and polymer research'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen