Software-ontwikkeling : beheersen en onzekerheid

F.J. Heemstra

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

110 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)192-200
TijdschriftInformatie
Volume32
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 1990

Citeer dit